שם תעריף מועד תחילת תוקף מועד סיום תוקף עלות מרחק עלות זמן
חיוב חברים/יזמים/ענפים רכב קטן 0:00 01/02/2019 0:00 01/01/2022 1.3
יום ראשון מ: 00:00 עד: 24:00 עלות: 2.5
יום שני מ: 00:00 עד: 24:00 עלות: 2.5
יום שלישי מ: 00:00 עד: 24:00 עלות: 2.5
יום רביעי מ: 00:00 עד: 24:00 עלות: 2.5
יום חמישי מ: 00:00 עד: 24:00 עלות: 2.5
יום שישי מ: 00:00 עד: 24:00 עלות: 2.5
יום שבת מ: 00:00 עד: 24:00 עלות: 2.5

מספר גרסא 4.2.27.25