שם תעריף מועד תחילת תוקף מועד סיום תוקף עלות מרחק עלות זמן
חיוב חברים עד 06/11 0:00 01/01/2018 0:00 31/12/2018 1.2
חיוב חברים רכב גדול 0:00 01/01/2018 0:00 01/01/2023 1.3
יום ראשון מ: 07:00 עד: 22:00 עלות: 2.5
יום שני מ: 07:00 עד: 22:00 עלות: 2.5
יום שלישי מ: 07:00 עד: 22:00 עלות: 2.5
יום רביעי מ: 07:00 עד: 22:00 עלות: 2.5
יום חמישי מ: 07:00 עד: 22:00 עלות: 2.5
יום שישי מ: 07:00 עד: 15:00 עלות: 2.5
יום שבת מ: 09:00 עד: 15:00 עלות: 2.5
חיוב חברים רכב קטן 0:00 01/01/2018 0:00 01/01/2023 1.2
יום ראשון מ: 07:00 עד: 22:00 עלות: 2.5
יום שני מ: 07:00 עד: 22:00 עלות: 2.5
יום שלישי מ: 07:00 עד: 22:00 עלות: 2.5
יום רביעי מ: 07:00 עד: 22:00 עלות: 2.5
יום חמישי מ: 07:00 עד: 22:00 עלות: 2.5
יום שישי מ: 07:00 עד: 15:00 עלות: 2.5
יום שבת מ: 09:00 עד: 15:00 עלות: 2.5

מספר גרסא 4.2.26.42